LÔ 3 SỐ CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG

SỐ CHUẨN chúng tôi có TẠI SAO bạn lại đi đánh những con số không chuẩn để mất tiền oan! ĐỪNG vì tiếc một số tiền nhỏ mà bỏ qua cơ hội phát tài chúng tôi trao tay bạn!

XEM SỐ VÍP PHÍ: 500,000 VNĐ

⇒ Chốt số VÍP cam kết 100% ăn to!
⇒ Anh em sẽ nhận số từ 08h-17h hàng ngày.
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn và Giàu To hôm nay!!
 Liên Hệ Tổng Đài CHÁT VỚI ADMIN Để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn: chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
03-03-21
02-03-21Đắc Lắc: 014,
Quảng Nam: 518
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
228
01-03-21TT Huế: 855,
Phú Yên: 644
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
136
28-02-21Kon Tum: 406,
Khánh Hòa: 865
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
292
27-02-21Đà Nẵng: 122,
Quảng Ngãi: 684,
Đắc Nông: 877
Trượt221
26-02-21Gia Lai: 776,
Ninh Thuận: 516
Trúng Gia Lai257
25-02-21Bình Định: 054,
Quảng Trị: 681,
Quảng Bình: 089
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
205
24-02-21Đà Nẵng: 990,
Khánh Hòa: 005
Trúng Khánh Hòa267
23-02-21Đắc Lắc: 114,
Quảng Nam: 929
Trượt280
22-02-21TT Huế: 807,
Phú Yên: 583
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
234
21-02-21Kon Tum: 454,
Khánh Hòa: 690
Trúng Kon Tum317
20-02-21Đà Nẵng: 660,
Quảng Ngãi: 235,
Đắc Nông: 908
Trượt239
19-02-21Gia Lai: 048,
Ninh Thuận: 381
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
270
18-02-21Bình Định: 008,
Quảng Trị: 256,
Quảng Bình: 837
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
229
17-02-21Đà Nẵng: 000,
Khánh Hòa: 807
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
342
16-02-21Đắc Lắc: 039,
Quảng Nam: 444
Trượt332
15-02-21TT Huế: 061,
Phú Yên: 197
Trúng Phú Yên265
11-02-21Bình Định: 931,
Quảng Trị: 751,
Quảng Bình: 589
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
248
10-02-21Đà Nẵng: 988,
Khánh Hòa: 947
Trúng Khánh Hòa172
09-02-21Đắc Lắc: 689,
Quảng Nam: 870
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
204
08-02-21TT Huế: 425,
Phú Yên: 234
Trượt357
07-02-21Kon Tum: 019,
Khánh Hòa: 840
Trúng Kon Tum238
06-02-21Đà Nẵng: 067,
Quảng Ngãi: 395,
Đắc Nông: 030
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
230
05-02-21Gia Lai: 515,
Ninh Thuận: 577
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
207
04-02-21Bình Định: 710,
Quảng Trị: 401,
Quảng Bình: 602
Trúng Bình Định318
03-02-21Đà Nẵng: 262,
Khánh Hòa: 997
Trúng Khánh Hòa253
02-02-21Đắc Lắc: 396,
Quảng Nam: 491
Trúng Đắc Lắc182
01-02-21TT Huế: 749,
Phú Yên: 877
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
282
31-01-21Kon Tum: 754,
Khánh Hòa: 275
Trượt319
30-01-21Đà Nẵng: 052,
Quảng Ngãi: 978,
Đắc Nông: 516
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
331
29-01-21Gia Lai: 355,
Ninh Thuận: 380
Trượt301
28-01-21Bình Định: 878,
Quảng Trị: 894,
Quảng Bình: 775
Trúng Quảng Trị203
27-01-21Đà Nẵng: 274,
Khánh Hòa: 114
Trượt307
26-01-21Đắc Lắc: 309,
Quảng Nam: 456
Trúng Quảng Nam166
25-01-21TT Huế: 810,
Phú Yên: 011
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
318
24-01-21Kon Tum: 526,
Khánh Hòa: 023
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
220
23-01-21Đà Nẵng: 763,
Quảng Ngãi: 030,
Đắc Nông: 423
Trượt271
22-01-21Gia Lai: 586,
Ninh Thuận: 352
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
256
21-01-21Bình Định: 386,
Quảng Trị: 393,
Quảng Bình: 338
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
238
20-01-21Đà Nẵng: 059,
Khánh Hòa: 449
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
291
19-01-21Đắc Lắc: 142,
Quảng Nam: 322
Trượt274
18-01-21TT Huế: 810,
Phú Yên: 123
Trúng Phú Yên177
17-01-21Kon Tum: 886,
Khánh Hòa: 507
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
285
16-01-21Đà Nẵng: 950,
Quảng Ngãi: 424,
Đắc Nông: 215
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
257
15-01-21Gia Lai: 439,
Ninh Thuận: 506
Trượt343
14-01-21Bình Định: 806,
Quảng Trị: 173,
Quảng Bình: 649
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
246
13-01-21Đà Nẵng: 862,
Khánh Hòa: 154
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
296
12-01-21Đắc Lắc: 187,
Quảng Nam: 433
Trúng Đắc Lắc317
11-01-21TT Huế: 717,
Phú Yên: 126
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
356
10-01-21Kon Tum: 390,
Khánh Hòa: 621
Trúng Khánh Hòa160
09-01-21Đà Nẵng: 537,
Quảng Ngãi: 798,
Đắc Nông: 190
Trượt240
08-01-21Gia Lai: 525,
Ninh Thuận: 248
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
192
07-01-21Bình Định: 796,
Quảng Trị: 827,
Quảng Bình: 588
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
192
06-01-21Đà Nẵng: 315,
Khánh Hòa: 561
Trượt242
05-01-21Đắc Lắc: 166,
Quảng Nam: 728
Trượt249
04-01-21TT Huế: 026,
Phú Yên: 645
Trúng TT Huế331
03-01-21Kon Tum: 630,
Khánh Hòa: 162
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
211
02-01-21Quảng Ngãi: 573,
Đắc Nông: 599,
Đà Nẵng: 775
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông,
Trúng Đà Nẵng
242