BẠCH THỦ ĐỀ CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG

Bí Quyết: Muốn trúng lớn phải có số chuẩn, nếu không có số chuẩn mà vẫn đánh tức là bạn đang lãng phí tiền bạc của mình, hãy đâu tư đúng nơi đúng chỗ đúng thời điểm bạn sẽ là người chiến thắng!

XEM SỐ VÍP PHÍ: 800,000 VNĐ

⇒ Chốt số VÍP cam kết 100% ăn to!
⇒ Anh em sẽ nhận số từ 08h-17h hàng ngày.
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn và Giàu To hôm nay!!
 Liên Hệ Tổng Đài CHÁT VỚI ADMIN Để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Đề Đặc Biệt Miền Trung Víp: chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
31-07-21
27-07-21Đắc Lắc: 09,
Quảng Nam: 74
Trúng Quảng Nam42
26-07-21TT Huế: 13,
Phú Yên: 30
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
236
25-07-21Kon Tum: 06,
Khánh Hòa: 90
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
96
24-07-21Đà Nẵng: 43,
Quảng Ngãi: 29,
Đắc Nông: 13
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
143
23-07-21Gia Lai: 46,
Ninh Thuận: 71
Trúng Gia Lai84
22-07-21Bình Định: 83,
Quảng Trị: 72,
Quảng Bình: 95
Trúng Quảng Trị93
21-07-21Đà Nẵng: 83,
Khánh Hòa: 28
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
120
20-07-21Đắc Lắc: 81,
Quảng Nam: 52
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
250
19-07-21TT Huế: 60,
Phú Yên: 19
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
151
18-07-21Kon Tum: 57,
Khánh Hòa: 74
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
71
17-07-21Đà Nẵng: 92,
Quảng Ngãi: 41,
Đắc Nông: 22
Trượt164
16-07-21Gia Lai: 90,
Ninh Thuận: 85
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
165
15-07-21Bình Định: 37,
Quảng Trị: 07,
Quảng Bình: 43
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
168
14-07-21Đà Nẵng: 17,
Khánh Hòa: 45
Trượt109
13-07-21Đắc Lắc: 55,
Quảng Nam: 98
Trượt138
12-07-21TT Huế: 19,
Phú Yên: 31
Trượt57
11-07-21Kon Tum: 86,
Khánh Hòa: 19
Trúng Khánh Hòa213
10-07-21Đà Nẵng: 20,
Quảng Ngãi: 25,
Đắc Nông: 87
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
158
09-07-21Gia Lai: 16,
Ninh Thuận: 62
Trượt168
08-07-21Bình Định: 05,
Quảng Trị: 46,
Quảng Bình: 55
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
152
07-07-21Đà Nẵng: 53,
Khánh Hòa: 20
Trúng Đà Nẵng150
06-07-21Đắc Lắc: 61,
Quảng Nam: 89
Trượt233
05-07-21TT Huế: 79,
Phú Yên: 99
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
15
04-07-21Kon Tum: 59,
Khánh Hòa: 38
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
68
03-07-21Đà Nẵng: 51,
Quảng Ngãi: 47,
Đắc Nông: 65
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
87
02-07-21Gia Lai: 48,
Ninh Thuận: 22
Trượt226
01-07-21Bình Định: 76,
Quảng Trị: 24,
Quảng Bình: 79
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
124
30-06-21Đà Nẵng: 44,
Khánh Hòa: 06
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
92
29-06-21Đắc Lắc: 70,
Quảng Nam: 24
Trượt69
28-06-21TT Huế: 78,
Phú Yên: 46
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
230
27-06-21Kon Tum: 07,
Khánh Hòa: 54
Trúng Kon Tum121
26-06-21Đà Nẵng: 67,
Quảng Ngãi: 86,
Đắc Nông: 03
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
131
25-06-21Gia Lai: 36,
Ninh Thuận: 54
Trượt159
24-06-21Bình Định: 37,
Quảng Trị: 12,
Quảng Bình: 73
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
131
23-06-21Đà Nẵng: 55,
Khánh Hòa: 95
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
203
22-06-21Đắc Lắc: 85,
Quảng Nam: 52
Trượt149
21-06-21TT Huế: 93,
Phú Yên: 97
Trúng Phú Yên87
20-06-21Kon Tum: 21,
Khánh Hòa: 58
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
209
19-06-21Đà Nẵng: 71,
Quảng Ngãi: 97,
Đắc Nông: 58
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
160
18-06-21Gia Lai: 15,
Ninh Thuận: 29
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
203
17-06-21Bình Định: 50,
Quảng Trị: 97,
Quảng Bình: 06
Trượt233
16-06-21Đà Nẵng: 87,
Khánh Hòa: 37
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
215
15-06-21Đắc Lắc: 71,
Quảng Nam: 41
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
60
14-06-21TT Huế: 09,
Phú Yên: 73
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
217
13-06-21Kon Tum: 58,
Khánh Hòa: 13
Trượt201
12-06-21Đà Nẵng: 60,
Quảng Ngãi: 38,
Đắc Nông: 36
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
95
11-06-21Gia Lai: 71,
Ninh Thuận: 81
Trượt154