BẠCH THỦ ĐỀ CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG

Bí Quyết: Muốn trúng lớn phải có số chuẩn, nếu không có số chuẩn mà vẫn đánh tức là bạn đang lãng phí tiền bạc của mình, hãy đâu tư đúng nơi đúng chỗ đúng thời điểm bạn sẽ là người chiến thắng!

XEM SỐ VÍP PHÍ: 800,000 VNĐ

⇒ Chốt số VÍP cam kết 100% ăn to!
⇒ Anh em sẽ nhận số từ 08h-17h hàng ngày.
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn và Giàu To hôm nay!!
 Liên Hệ Tổng Đài CHÁT VỚI ADMIN Để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Đề Đặc Biệt Miền Trung Víp: chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
03-03-21
02-03-21Đắc Lắc: 62,
Quảng Nam: 67
Trúng Quảng Nam169
01-03-21TT Huế: 11,
Phú Yên: 23
Trúng Phú Yên255
28-02-21Kon Tum: 59,
Khánh Hòa: 65
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
34
27-02-21Đà Nẵng: 58,
Quảng Ngãi: 19,
Đắc Nông: 87
Trượt235
26-02-21Gia Lai: 96,
Ninh Thuận: 68
Trượt168
25-02-21Bình Định: 59,
Quảng Trị: 27,
Quảng Bình: 26
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
38
24-02-21Đà Nẵng: 51,
Khánh Hòa: 14
Trúng Đà Nẵng167
23-02-21Đắc Lắc: 51,
Quảng Nam: 22
Trượt53
22-02-21TT Huế: 20,
Phú Yên: 25
Trúng TT Huế51
21-02-21Kon Tum: 65,
Khánh Hòa: 29
Trúng Khánh Hòa202
20-02-21Đà Nẵng: 72,
Quảng Ngãi: 10,
Đắc Nông: 35
Trượt56
19-02-21Gia Lai: 63,
Ninh Thuận: 72
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
157
18-02-21Bình Định: 83,
Quảng Trị: 72,
Quảng Bình: 37
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
158
17-02-21Đà Nẵng: 89,
Khánh Hòa: 34
Trúng Đà Nẵng230
16-02-21Đắc Lắc: 09,
Quảng Nam: 05
Trượt216
15-02-21TT Huế: 24,
Phú Yên: 77
Trúng Phú Yên100
11-02-21Bình Định: 82,
Quảng Trị: 84,
Quảng Bình: 18
Trúng Quảng Bình134
10-02-21Đà Nẵng: 43,
Khánh Hòa: 00
Trúng Đà Nẵng131
09-02-21Đắc Lắc: 32,
Quảng Nam: 40
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
203
08-02-21TT Huế: 28,
Phú Yên: 14
Trượt109
07-02-21Kon Tum: 19,
Khánh Hòa: 79
Trúng Kon Tum252
06-02-21Đà Nẵng: 02,
Quảng Ngãi: 98,
Đắc Nông: 11
Trúng Đà Nẵng134
05-02-21Gia Lai: 96,
Ninh Thuận: 14
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
236
04-02-21Bình Định: 73,
Quảng Trị: 29,
Quảng Bình: 92
Trượt176
03-02-21Đà Nẵng: 63,
Khánh Hòa: 07
Trúng Đà Nẵng170
02-02-21Đắc Lắc: 63,
Quảng Nam: 88
Trúng Quảng Nam51
01-02-21TT Huế: 65,
Phú Yên: 41
Trúng Phú Yên240
31-01-21Kon Tum: 33,
Khánh Hòa: 03
Trượt100
30-01-21Đà Nẵng: 13,
Quảng Ngãi: 86,
Đắc Nông: 82
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
138
29-01-21Gia Lai: 80,
Ninh Thuận: 68
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
161
28-01-21Bình Định: 39,
Quảng Trị: 74,
Quảng Bình: 58
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
107
27-01-21Đà Nẵng: 64,
Khánh Hòa: 52
Trượt185
26-01-21Đắc Lắc: 40,
Quảng Nam: 89
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
123
25-01-21TT Huế: 54,
Phú Yên: 88
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
195
24-01-21Kon Tum: 48,
Khánh Hòa: 50
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
151
23-01-21Đà Nẵng: 81,
Quảng Ngãi: 77,
Đắc Nông: 54
Trượt132
22-01-21Gia Lai: 38,
Ninh Thuận: 13
Trượt66
21-01-21Bình Định: 63,
Quảng Trị: 36,
Quảng Bình: 52
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
58
20-01-21Đà Nẵng: 52,
Khánh Hòa: 02
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
58
19-01-21Đắc Lắc: 09,
Quảng Nam: 67
Trượt84
18-01-21TT Huế: 20,
Phú Yên: 89
Trúng Phú Yên59
17-01-21Kon Tum: 48,
Khánh Hòa: 62
Trúng Kon Tum127
16-01-21Đà Nẵng: 37,
Quảng Ngãi: 61,
Đắc Nông: 78
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
60
15-01-21Gia Lai: 55,
Ninh Thuận: 09
Trượt105
14-01-21Bình Định: 12,
Quảng Trị: 48,
Quảng Bình: 57
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
98
13-01-21Đà Nẵng: 21,
Khánh Hòa: 16
Trúng Khánh Hòa125
12-01-21Đắc Lắc: 89,
Quảng Nam: 65
Trượt60
11-01-21TT Huế: 96,
Phú Yên: 03
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
74
10-01-21Kon Tum: 22,
Khánh Hòa: 21
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
108
09-01-21Đà Nẵng: 57,
Quảng Ngãi: 08,
Đắc Nông: 52
Trượt43
08-01-21Gia Lai: 18,
Ninh Thuận: 02
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
74
07-01-21Bình Định: 36,
Quảng Trị: 21,
Quảng Bình: 25
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
144
06-01-21Khánh Hòa: 23,
Đà Nẵng: 50
Trúng Khánh Hòa51
05-01-21Đắc Lắc: 84,
Quảng Nam: 36
Trượt172
04-01-21TT Huế: 64,
Phú Yên: 82
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
105
03-01-21Kon Tum: 20,
Khánh Hòa: 16
Trúng Kon Tum127
02-01-21Đà Nẵng: 79,
Quảng Ngãi: 61,
Đắc Nông: 99
Trúng Đắc Nông146