ĐỀ ĐẦU ĐUÔI CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG

Cầu Đầu Đuôi siêu đẹp đã được chúng tôi tập chung nghiên cứu rất kỹ , là cơ hội phát tài dành cho các bạn!

XEM SỐ VÍP PHÍ: 300,000 VNĐ

⇒ Chốt số VÍP cam kết 100% ăn to!
⇒ Anh em sẽ nhận số từ 08h-17h hàng ngày.
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn và Giàu To hôm nay!!
 Liên Hệ Tổng Đài CHÁT VỚI ADMIN Để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip: chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
03-03-21
02-03-21Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 4 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 7 Quảng Nam
237
01-03-21TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đuôi 3 Phú Yên
222
28-02-21Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đầu 6 Khánh Hòa
175
27-02-21Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trượt172
26-02-21Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 2 Gia Lai,
Trúng đầu 1 Ninh Thuận
149
25-02-21Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 9 Bình Định,
Trúng đầu 2 Quảng Trị
172
24-02-21Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 7 Khánh Hòa
145
23-02-21Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trượt153
22-02-21TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đầu 8 Phú Yên
57
21-02-21Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 9 Khánh Hòa235
20-02-21Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng đầu 5 Quảng Ngãi188
19-02-21Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trúng đầu 6 Gia Lai,
Trúng đuôi 2 Ninh Thuận
120
18-02-21Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đầu 7 Quảng Trị,
Trúng đầu 3 Quảng Bình
130
17-02-21Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng đầu 5 Khánh Hòa186
16-02-21Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trượt115
15-02-21TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
41
11-02-21Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đuôi 3 Quảng Trị,
Trúng đuôi 8 Quảng Bình
159
10-02-21Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 3 Đà Nẵng,
Trúng đầu 8 Khánh Hòa
200
09-02-21Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc286
08-02-21TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trượt186
07-02-21Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Trúng đầu 1 Kon Tum136
06-02-21Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 2 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 0 Quảng Ngãi
200
05-02-21Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trúng đầu 9 Gia Lai,
Trúng đuôi 4 Ninh Thuận
149
04-02-21Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trượt114
03-02-21Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng đầu 6 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 6 Khánh Hòa
98
02-02-21Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng đầu 9 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 8 Quảng Nam
231
01-02-21TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 9 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
159
31-01-21Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trượt253
30-01-21Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 3 Đà Nẵng,
Trúng đầu 8 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 2 Đắc Nông
122
29-01-21Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 0 Gia Lai,
Trúng đuôi 8 Ninh Thuận
171
28-01-21Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng đầu 3 Bình Định,
Trúng đuôi 5 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
58
27-01-21Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trượt174
26-01-21Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 0 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 9 Quảng Nam
142
25-01-21TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 4 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
135
24-01-21Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trúng đầu 4 Kon Tum,
Trúng đầu 5 Khánh Hòa
82
23-01-21Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trượt136
22-01-21Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 9 Gia Lai,
Trúng đuôi 3 Ninh Thuận
75
21-01-21Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đầu 3 Quảng Trị,
Trúng đầu 5 Quảng Bình
164
20-01-21Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 2 Khánh Hòa129
19-01-21Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trượt95
18-01-21TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 1 TT Huế,
Trúng đầu 8 Phú Yên
189
17-01-21Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 8 Kon Tum,
Trúng đuôi 7 Khánh Hòa
236
16-01-21Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 6 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
66
15-01-21Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trượt228
14-01-21Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đầu 4 Quảng Trị
133
13-01-21Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng đầu 1 Đà Nẵng191
12-01-21Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 6 Quảng Nam187
11-01-21TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 6 TT Huế,
Trúng đầu 0 Phú Yên
134
10-01-21Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đuôi 1 Khánh Hòa
236
09-01-21Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
153
08-01-21Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận141
07-01-21Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 6 Bình Định,
Trúng đầu 2 Quảng Trị,
Trúng đầu 5 Quảng Bình
139
06-01-21Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng đầu 0 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 3 Khánh Hòa
129
05-01-21Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Trượt73
04-01-21TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 4 TT Huế212
03-01-21Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 0 Kon Tum,
Trúng đầu 6 Khánh Hòa
156
02-01-21Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 7 Đà Nẵng,
Trúng đầu 2 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
188