ĐỀ ĐẦU ĐUÔI CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG

Cầu Đầu Đuôi siêu đẹp đã được chúng tôi tập chung nghiên cứu rất kỹ , là cơ hội phát tài dành cho các bạn!

XEM SỐ VÍP PHÍ: 300,000 VNĐ

⇒ Chốt số VÍP cam kết 100% ăn to!
⇒ Anh em sẽ nhận số từ 08h-17h hàng ngày.
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn và Giàu To hôm nay!!
 Liên Hệ Tổng Đài CHÁT VỚI ADMIN Để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip: chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
31-07-21
27-07-21Đắc Lắc: ,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trượt Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
247
26-07-21TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 3 TT Huế,
Trúng đuôi 0 Phú Yên
90
25-07-21Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 0 Khánh Hòa284
24-07-21Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng đầu 9 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 9 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 3 Đắc Nông
199
23-07-21Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng đầu 5 Ninh Thuận162
22-07-21Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trượt105
21-07-21Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 3 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
179
20-07-21Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đuôi 2 Quảng Nam
182
19-07-21TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 0 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
155
18-07-21Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng đầu 5 Kon Tum,
Trúng đầu 7 Khánh Hòa
116
17-07-21Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trượt284
16-07-21Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
157
15-07-21Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 7 Bình Định,
Trúng đuôi 7 Quảng Trị,
Trúng đuôi 7 Quảng Bình
192
14-07-21Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng đầu 6 Khánh Hòa250
13-07-21Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trượt258
12-07-21TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trúng đầu 1 TT Huế183
11-07-21Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trượt194
10-07-21Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đầu 8 Đắc Nông
248
09-07-21Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trượt93
08-07-21Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 5 Bình Định,
Trúng đuôi 6 Quảng Trị,
Trúng đầu 6 Quảng Bình
78
07-07-21Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng đầu 5 Đà Nẵng136
06-07-21Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trượt144
05-07-21TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 9 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
138
04-07-21Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đầu 3 Khánh Hòa
185
03-07-21Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng đầu 5 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 7 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 6 Đắc Nông
101
02-07-21Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trượt56
01-07-21Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 6 Bình Định,
Trúng đuôi 4 Quảng Trị,
Trúng đầu 0 Quảng Bình
170
30-06-21Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trượt222
29-06-21Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 2 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 6 Quảng Nam
153
28-06-21TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 6 Phú Yên19
27-06-21Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
47
26-06-21Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trúng đầu 6 Đà Nẵng171
25-06-21Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
187
24-06-21Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đầu 1 Quảng Trị,
Trúng đuôi 3 Quảng Bình
70
23-06-21Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
91
22-06-21Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trượt193
21-06-21TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng đầu 9 TT Huế,
Trúng đầu 9 Phú Yên
167
20-06-21Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng đầu 2 Kon Tum120
19-06-21Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 7 Quảng Ngãi
161
18-06-21Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng đầu 1 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
52
17-06-21Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trượt173
16-06-21Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 7 Đà Nẵng,
Trúng đầu 3 Khánh Hòa
112
15-06-21Đắc Lắc: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đầu 4 Quảng Nam
112
14-06-21TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
149
13-06-21Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trượt249
12-06-21Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
123
11-06-21Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Gia Lai161