ĐẦU ĐUÔI GIẢI 8 CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG


Bạn chơi rất nhiều cầu khác nhau, Để chơi không bị lỗ đừng bỏ qua cầu đầu đuôi giải 8 chuẩn xác và chắn ăn hôm nay nhé.

Phí Xem Số: 400,000 VNĐ

% Chốt số siêu chuẩn cam kết Trúng to!
% Anh em sẽ nhận số từ 08h-17h hàng ngày
% Có thẻ cộng dồn các thẻ nạp
% Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
% Nạp thẻ lỗi Vui lòng CHÁT VỚI CHÚNG TÔI để được hỗ trợ. Xin Cảm ơn!

NẠP THẺ VÀ SỐ HIỆN RA TẠI ĐÂY

Đầu đuôi giải tám Miền Trung Siêu VIP: chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 400,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
03-03-21
02-03-21Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 7 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 7 Quảng Nam
183
01-03-21TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 1 Phú Yên172
28-02-21Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 6 Kon Tum,
Trúng đầu 3 Khánh Hòa
56
27-02-21Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trượt136
26-02-21Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 9 Gia Lai,
Trúng Giải Tám Ninh Thuận
65
25-02-21Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng đầu 5 Bình Định,
Trúng đuôi 3 Quảng Trị
207
24-02-21Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 8 Khánh Hòa186
23-02-21Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trượt22
22-02-21TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng đầu 6 TT Huế,
Trúng đầu 9 Phú Yên
199
21-02-21Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng Giải Tám Kon Tum172
20-02-21Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng đầu 5 Quảng Ngãi158
19-02-21Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng Giải Tám Gia Lai,
Trúng Giải Tám Ninh Thuận
81
18-02-21Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 4 Bình Định,
Trúng Giải Tám Quảng Trị,
Trúng đầu 6 Quảng Bình
130
17-02-21Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 6 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 6 Khánh Hòa
253
16-02-21Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Trượt146
15-02-21TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng đầu 0 TT Huế,
Trúng đầu 2 Phú Yên
101
11-02-21Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 0 Bình Định,
Trúng Giải Tám Quảng Trị,
Trúng đầu 4 Quảng Bình
188
10-02-21Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Trúng Giải Tám Khánh Hòa183
09-02-21Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trúng Giải Tám Đắc Lắc,
Trúng đuôi 7 Quảng Nam
256
08-02-21TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trượt142
07-02-21Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 5 Kon Tum150
06-02-21Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng đầu 9 Đà Nẵng,
Trúng đầu 1 Quảng Ngãi
166
05-02-21Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trượt26
04-02-21Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trượt140
03-02-21Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 8 Đà Nẵng,
Trúng Giải Tám Khánh Hòa
95
02-02-21Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trúng đầu 5 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 0 Quảng Nam
85
01-02-21TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng đầu 6 TT Huế,
Trúng Giải Tám Phú Yên
116
31-01-21Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trượt105
30-01-21Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng đầu 1 Đà Nẵng,
Trúng Giải Tám Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 0 Đắc Nông
157
29-01-21Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng Giải Tám Gia Lai,
Trúng đuôi 7 Ninh Thuận
159
28-01-21Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 3 Quảng Trị116
27-01-21Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trượt85
26-01-21Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng đầu 4 Đắc Lắc98
25-01-21TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Trúng Giải Tám TT Huế,
Trúng đầu 4 Phú Yên
189
24-01-21Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng Giải Tám Kon Tum,
Trúng đuôi 5 Khánh Hòa
115
23-01-21Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trượt154
22-01-21Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trúng đầu 8 Gia Lai,
Trúng đuôi 2 Ninh Thuận
252
21-01-21Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng đầu 1 Bình Định,
Trúng đuôi 2 Quảng Trị
196
20-01-21Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng Giải Tám Khánh Hòa82
19-01-21Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trượt140
18-01-21TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng Giải Tám TT Huế,
Trúng đuôi 8 Phú Yên
65
17-01-21Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trúng Giải Tám Kon Tum,
Trúng đầu 9 Khánh Hòa
34
16-01-21Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đầu 4 Đà Nẵng,
Trúng Giải Tám Quảng Ngãi,
Trúng Giải Tám Đắc Nông
145
15-01-21Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trượt153
14-01-21Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng Giải Tám Bình Định,
Trúng đuôi 0 Quảng Bình
145
13-01-21Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng đầu 8 Khánh Hòa265
12-01-21Đắc Lắc: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng Giải Tám Đắc Lắc,
Trúng đầu 9 Quảng Nam
138
11-01-21TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng Giải Tám TT Huế,
Trúng Giải Tám Phú Yên
118
10-01-21Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trúng Giải Tám Kon Tum,
Trúng đuôi 1 Khánh Hòa
245
09-01-21Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Trượt117
08-01-21Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Trúng Giải Tám Gia Lai,
Trúng đuôi 6 Ninh Thuận
155
07-01-21Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 3 Bình Định,
Trúng đuôi 2 Quảng Trị,
Trúng đuôi 9 Quảng Bình
143
06-01-21Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 1 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 0 Khánh Hòa
63
05-01-21Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trượt146
04-01-21TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 0 TT Huế,
Trúng đầu 4 Phú Yên
49
03-01-21Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trúng Giải Tám Kon Tum,
Trúng đuôi 2 Khánh Hòa
70
02-01-21Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng đầu 7 Đà Nẵng,
Trúng Giải Tám Đắc Nông
135