ĐẦU ĐUÔI GIẢI 8 CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG


Bạn chơi rất nhiều cầu khác nhau, Để chơi không bị lỗ đừng bỏ qua cầu đầu đuôi giải 8 chuẩn xác và chắn ăn hôm nay nhé.

Phí Xem Số: 400,000 VNĐ

% Chốt số siêu chuẩn cam kết Trúng to!
% Anh em sẽ nhận số từ 08h-17h hàng ngày
% Có thẻ cộng dồn các thẻ nạp
% Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
% Nạp thẻ lỗi Vui lòng CHÁT VỚI CHÚNG TÔI để được hỗ trợ. Xin Cảm ơn!

NẠP THẺ VÀ SỐ HIỆN RA TẠI ĐÂY

Đầu đuôi giải tám Miền Trung Siêu VIP: chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 400,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
31-07-21
27-07-21Đắc Lắc: ,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 9
Trượt Đắc Lắc,
Trúng đầu 0 Quảng Nam
136
26-07-21TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 6 TT Huế,
Trúng đuôi 9 Phú Yên
146
25-07-21Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng đầu 3 Kon Tum231
24-07-21Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng Giải Tám Đà Nẵng,
Trúng Giải Tám Quảng Ngãi,
Trúng đầu 6 Đắc Nông
209
23-07-21Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng Giải Tám Gia Lai,
Trúng đầu 9 Ninh Thuận
254
22-07-21Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng đầu 5 Quảng Trị,
Trúng Giải Tám Quảng Bình
150
21-07-21Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 4 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 1 Khánh Hòa
179
20-07-21Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Trúng đầu 4 Đắc Lắc,
Trúng đầu 7 Quảng Nam
144
19-07-21TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trúng đầu 6 TT Huế245
18-07-21Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Trúng đầu 7 Kon Tum,
Trúng đuôi 5 Khánh Hòa
149
17-07-21Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Trượt190
16-07-21Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 4 Gia Lai,
Trúng Giải Tám Ninh Thuận
170
15-07-21Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng Giải Tám Bình Định,
Trúng đuôi 8 Quảng Trị,
Trúng Giải Tám Quảng Bình
128
14-07-21Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trượt175
13-07-21Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng Giải Tám Quảng Nam128
12-07-21TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng Giải Tám TT Huế124
11-07-21Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng Giải Tám Kon Tum168
10-07-21Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng Giải Tám Đà Nẵng,
Trúng Giải Tám Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 0 Đắc Nông
173
09-07-21Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trượt15
08-07-21Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trúng đầu 8 Quảng Trị,
Trúng Giải Tám Quảng Bình
220
07-07-21Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng Giải Tám Khánh Hòa113
06-07-21Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trượt216
05-07-21TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 1 TT Huế141
04-07-21Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trúng đầu 4 Kon Tum,
Trúng đầu 9 Khánh Hòa
154
03-07-21Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 7 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 1 Đắc Nông
130
02-07-21Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Trượt165
01-07-21Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng đầu 1 Bình Định,
Trúng đuôi 3 Quảng Bình
53
30-06-21Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 3 Khánh Hòa229
29-06-21Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng Giải Tám Đắc Lắc222
28-06-21TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 2 TT Huế,
Trúng Giải Tám Phú Yên
218
27-06-21Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Trúng Giải Tám Kon Tum,
Trúng đuôi 6 Khánh Hòa
154
26-06-21Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng Giải Tám Đà Nẵng,
Trúng Giải Tám Quảng Ngãi,
Trúng đầu 8 Đắc Nông
86
25-06-21Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 9 Gia Lai,
Trúng đuôi 2 Ninh Thuận
131
24-06-21Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 8 Bình Định,
Trúng đuôi 8 Quảng Trị,
Trúng đầu 7 Quảng Bình
129
23-06-21Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 5 Đà Nẵng,
Trúng Giải Tám Khánh Hòa
128
22-06-21Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Trượt158
21-06-21TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Trúng Giải Tám TT Huế,
Trúng Giải Tám Phú Yên
121
20-06-21Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trượt108
19-06-21Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trúng đầu 6 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 0 Quảng Ngãi,
Trúng Giải Tám Đắc Nông
144
18-06-21Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trượt60
17-06-21Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Trượt227
16-06-21Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng đầu 9 Khánh Hòa190
15-06-21Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng đầu 6 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 0 Quảng Nam
107
14-06-21TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng đầu 5 TT Huế,
Trúng đuôi 7 Phú Yên
155
13-06-21Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trượt173
12-06-21Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đầu 9 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 8 Quảng Ngãi,
Trúng Giải Tám Đắc Nông
188
11-06-21Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng đầu 4 Gia Lai,
Trúng đuôi 2 Ninh Thuận
135