BẠCH THỦ LÔ MIỀN TRUNG

NẾU bạn đang đi sai đường hoàn toàn có thể đi lại, nhưng bạn bạn không đúng địa chỉ soi cầu chuẩn bạn sẽ mất tiền mỗi ngày.!

XEM SỐ VÍP PHÍ: 400,000 VNĐ

⇒ Chốt số VÍP cam kết 100% ăn to!
⇒ Anh em sẽ nhận số từ 08h-17h hàng ngày.
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn và Giàu To hôm nay!!
 Liên Hệ Tổng Đài CHÁT VỚI ADMIN Để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Bạch Thủ Lô Miền Trung Víp: chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 400,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
Hệ thống đã chốt số chuẩn xác và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
23-09-20
22-09-20Đắc Lắc: 30,
Quảng Nam: 38
Trượt283
21-09-20TT Huế: 76,
Phú Yên: 82
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
179
20-09-20Kon Tum: 39,
Khánh Hòa: 25
Trúng Khánh Hòa171
19-09-20Đà Nẵng: 85,
Quảng Ngãi: 67,
Đắc Nông: 16
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
249
18-09-20Gia Lai: 95,
Ninh Thuận: 74
Trượt51
17-09-20Bình Định: 43,
Quảng Trị: 67,
Quảng Bình: 56
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
269
16-09-20Đà Nẵng: 79,
Khánh Hòa: 59
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
147
15-09-20Đắc Lắc: 49,
Quảng Nam: 15
Trượt226
14-09-20TT Huế: 40,
Phú Yên: 16
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
238
13-09-20Kon Tum: 91,
Khánh Hòa: 54
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
88
12-09-20Đà Nẵng: 15,
Quảng Ngãi: 44,
Đắc Nông: 78
Trượt140
11-09-20Gia Lai: 30,
Ninh Thuận: 71
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
268
10-09-20Bình Định: 78,
Quảng Trị: 38,
Quảng Bình: 14
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
304
09-09-20Đà Nẵng: 08,
Khánh Hòa: 31
Trượt36
08-09-20Đắc Lắc: 61,
Quảng Nam: 94
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
373
07-09-20TT Huế: 11,
Phú Yên: 50
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
276
06-09-20Kon Tum: 81,
Khánh Hòa: 06
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
159
05-09-20Đà Nẵng: 26,
Quảng Ngãi: 26,
Đắc Nông: 67
Trúng Quảng Ngãi310
04-09-20Gia Lai: 73,
Ninh Thuận: 94
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
300
03-09-20Bình Định: 49,
Quảng Trị: 00,
Quảng Bình: 97
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
314
02-09-20Đà Nẵng: 20,
Khánh Hòa: 20
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
139
01-09-20Đắc Lắc: 97,
Quảng Nam: 71
Trượt166
31-08-20TT Huế: 18,
Phú Yên: 91
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
202
30-08-20Kon Tum: 08,
Khánh Hòa: 09
Trúng Khánh Hòa271
29-08-20Đà Nẵng: 56,
Quảng Ngãi: 49,
Đắc Nông: 77
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
204
28-08-20Gia Lai: 76,
Ninh Thuận: 00
Trúng Ninh Thuận52
27-08-20Bình Định: 92,
Quảng Trị: 82,
Quảng Bình: 94
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
165
26-08-20Đà Nẵng: 03,
Khánh Hòa: 14
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
280
25-08-20Đắc Lắc: 08,
Quảng Nam: 37
Trúng Quảng Nam198
24-08-20TT Huế: 57,
Phú Yên: 48
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
270
23-08-20Kon Tum: 28,
Khánh Hòa: 06
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
250
22-08-20Đà Nẵng: 39,
Quảng Ngãi: 01,
Đắc Nông: 98
Trượt144
21-08-20Gia Lai: 78,
Ninh Thuận: 71
Trúng Ninh Thuận303
20-08-20Bình Định: 93,
Quảng Trị: 70,
Quảng Bình: 73
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
196
19-08-20Đà Nẵng: 95,
Khánh Hòa: 05
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
179
18-08-20Đắc Lắc: 38,
Quảng Nam: 76
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
198
17-08-20TT Huế: 94,
Phú Yên: 50
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
222
16-08-20Kon Tum: 83,
Khánh Hòa: 06
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
137
15-08-20Đà Nẵng: 92,
Quảng Ngãi: 91,
Đắc Nông: 50
Trúng Đắc Nông147
14-08-20Gia Lai: 81,
Ninh Thuận: 21
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
328
13-08-20Bình Định: 94,
Quảng Trị: 07,
Quảng Bình: 86
Trúng Bình Định189
12-08-20Đà Nẵng: 86,
Khánh Hòa: 80
Trúng Đà Nẵng218
11-08-20Đắc Lắc: 89,
Quảng Nam: 33
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
314
10-08-20TT Huế: 77,
Phú Yên: 51
Trúng Phú Yên230
09-08-20Kon Tum: 19,
Khánh Hòa: 32
Trượt145
08-08-20Đà Nẵng: 19,
Quảng Ngãi: 59,
Đắc Nông: 88
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
207
07-08-20Gia Lai: 70,
Ninh Thuận: 38
Trúng Ninh Thuận237
06-08-20Bình Định: 09,
Quảng Trị: 39,
Quảng Bình: 75
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
169
05-08-20Đà Nẵng: 86,
Khánh Hòa: 79
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
271
04-08-20Đắc Lắc: 04,
Quảng Nam: 04
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
161
03-08-20TT Huế: 11,
Phú Yên: 98
Trúng TT Huế151
02-08-20Kon Tum: 21,
Khánh Hòa: 16
Trúng Khánh Hòa237
01-08-20Đà Nẵng: 32,
Quảng Ngãi: 34,
Đắc Nông: 57
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
153
31-07-20Gia Lai: 73,
Ninh Thuận: 39
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
223
30-07-20Bình Định: 38,
Quảng Trị: 24,
Quảng Bình: 14
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
179
29-07-20Đà Nẵng: 83,
Khánh Hòa: 36
Trượt185
28-07-20Đắc Lắc: 81,
Quảng Nam: 59
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
249
27-07-20TT Huế: 58,
Phú Yên: 34
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
139
26-07-20Kon Tum: 58,
Khánh Hòa: 70
Trượt233
25-07-20Đà Nẵng: 79,
Quảng Ngãi: 05,
Đắc Nông: 22
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
311
24-07-20Gia Lai: 90,
Ninh Thuận: 68
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
110
23-07-20Bình Định: 63,
Quảng Trị: 12,
Quảng Bình: 92
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
100
22-07-20Đà Nẵng: 81,
Khánh Hòa: 75
Trượt258
21-07-20Đắc Lắc: 33,
Quảng Nam: 82
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
126
20-07-20TT Huế: 34,
Phú Yên: 01
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
225
19-07-20Kon Tum: 48,
Khánh Hòa: 86
Trúng Kon Tum245
18-07-20Đà Nẵng: 66,
Quảng Ngãi: 15,
Đắc Nông: 97
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
203
17-07-20Gia Lai: 28,
Ninh Thuận: 47
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
214
16-07-20Bình Định: 28,
Quảng Trị: 56,
Quảng Bình: 55
Trúng Quảng Bình337
15-07-20Đà Nẵng: 89,
Khánh Hòa: 03
Trúng Đà Nẵng150
14-07-20Đắc Lắc: 73,
Quảng Nam: 69
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
223
13-07-20TT Huế: 90,
Phú Yên: 76
Trúng Phú Yên211
12-07-20Kon Tum: 96,
Khánh Hòa: 18
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
353
11-07-20Đà Nẵng: 44,
Quảng Ngãi: 47,
Đắc Nông: 61
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
213
10-07-20Gia Lai: 22,
Ninh Thuận: 71
Trúng Gia Lai306
09-07-20Bình Định: 35,
Quảng Trị: 66,
Quảng Bình: 63
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
324
08-07-20Đà Nẵng: 28,
Khánh Hòa: 96
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
279
07-07-20Đắc Lắc: 10,
Quảng Nam: 44
Trúng Quảng Nam169
06-07-20TT Huế: 22,
Phú Yên: 71
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
25
05-07-20Kon Tum: 32,
Khánh Hòa: 76
Trúng Kon Tum228
04-07-20Đà Nẵng: 68,
Quảng Ngãi: 92,
Đắc Nông: 07
Trúng Quảng Ngãi189
03-07-20Gia Lai: 52,
Ninh Thuận: 78
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
78
02-07-20Bình Định: 95,
Quảng Trị: 41,
Quảng Bình: 45
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
348
01-07-20Đà Nẵng: 15,
Khánh Hòa: 46
Trượt197
30-06-20Đắc Lắc: 07,
Quảng Nam: 04
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
333
29-06-20TT Huế: 62,
Phú Yên: 93
Trúng TT Huế108
28-06-20Kon Tum: 37,
Khánh Hòa: 72
Trúng Khánh Hòa260