BẠCH THỦ LÔ MIỀN TRUNG

NẾU bạn đang đi sai đường hoàn toàn có thể đi lại, nhưng bạn bạn không đúng địa chỉ soi cầu chuẩn bạn sẽ mất tiền mỗi ngày.!

XEM SỐ VÍP PHÍ: 400,000 VNĐ

⇒ Chốt số VÍP cam kết 100% ăn to!
⇒ Anh em sẽ nhận số từ 08h-17h hàng ngày.
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn và Giàu To hôm nay!!
 Liên Hệ Tổng Đài CHÁT VỚI ADMIN Để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Bạch Thủ Lô Miền Trung Víp: chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 400,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
31-07-21
27-07-21Đắc Lắc: 58,
Quảng Nam: 85
Trượt324
26-07-21Phú Yên: 07,
TT Huế: 14
Trúng TT Huế188
25-07-21Kon Tum: 68,
Khánh Hòa: 62
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
171
24-07-21Đà Nẵng: 19,
Quảng Ngãi: 42,
Đắc Nông: 63
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
188
23-07-21Gia Lai: 50,
Ninh Thuận: 14
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
68
22-07-21Bình Định: 95,
Quảng Trị: 72,
Quảng Bình: 72
Trúng Quảng Trị98
21-07-21Đà Nẵng: 40,
Khánh Hòa: 06
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
132
20-07-21Đắc Lắc: 95,
Quảng Nam: 34
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
262
19-07-21TT Huế: 60,
Phú Yên: 95
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
241
18-07-21Kon Tum: 57,
Khánh Hòa: 78
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
230
17-07-21Đà Nẵng: 49,
Quảng Ngãi: 53,
Đắc Nông: 80
Trúng Quảng Ngãi206
16-07-21Gia Lai: 14,
Ninh Thuận: 71
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
167
15-07-21Bình Định: 77,
Quảng Trị: 36,
Quảng Bình: 86
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
123
14-07-21Đà Nẵng: 57,
Khánh Hòa: 23
Trúng Khánh Hòa278
13-07-21Đắc Lắc: 88,
Quảng Nam: 26
Trúng Quảng Nam146
12-07-21TT Huế: 29,
Phú Yên: 07
Trượt108
11-07-21Kon Tum: 97,
Khánh Hòa: 76
Trượt119
10-07-21Đà Nẵng: 83,
Quảng Ngãi: 48,
Đắc Nông: 04
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
146
09-07-21Gia Lai: 52,
Ninh Thuận: 61
Trượt265
08-07-21Bình Định: 51,
Quảng Trị: 33,
Quảng Bình: 47
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
331
07-07-21Đà Nẵng: 85,
Khánh Hòa: 05
Trúng Khánh Hòa240
06-07-21Đắc Lắc: 65,
Quảng Nam: 02
Trượt282
05-07-21TT Huế: 71,
Phú Yên: 15
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
272
04-07-21Kon Tum: 57,
Khánh Hòa: 28
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
230
03-07-21Đà Nẵng: 14,
Quảng Ngãi: 54,
Đắc Nông: 17
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
262
02-07-21Gia Lai: 92,
Ninh Thuận: 23
Trượt158
01-07-21Bình Định: 83,
Quảng Trị: 25,
Quảng Bình: 48
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
179
30-06-21Đà Nẵng: 46,
Khánh Hòa: 86
Trúng Đà Nẵng73
29-06-21Đắc Lắc: 86,
Quảng Nam: 53
Trượt355
28-06-21TT Huế: 64,
Phú Yên: 82
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
329
27-06-21Kon Tum: 20,
Khánh Hòa: 81
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
345
26-06-21Đà Nẵng: 91,
Quảng Ngãi: 52,
Đắc Nông: 54
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
195
25-06-21Gia Lai: 82,
Ninh Thuận: 42
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
128
24-06-21Bình Định: 95,
Quảng Trị: 09,
Quảng Bình: 07
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
44
23-06-21Đà Nẵng: 67,
Khánh Hòa: 95
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
167
22-06-21Đắc Lắc: 24,
Quảng Nam: 60
Trượt231
21-06-21TT Huế: 95,
Phú Yên: 04
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
73
20-06-21Kon Tum: 86,
Khánh Hòa: 02
Trúng Khánh Hòa92
19-06-21Đà Nẵng: 26,
Quảng Ngãi: 33,
Đắc Nông: 18
Trúng Đà Nẵng227
18-06-21Gia Lai: 33,
Ninh Thuận: 48
Trúng Gia Lai174
17-06-21Bình Định: 73,
Quảng Trị: 96,
Quảng Bình: 57
Trượt195
16-06-21Đà Nẵng: 35,
Khánh Hòa: 59
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
145
15-06-21Đắc Lắc: 79,
Quảng Nam: 68
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
295
14-06-21TT Huế: 89,
Phú Yên: 22
Trúng Phú Yên243
13-06-21Kon Tum: 60,
Khánh Hòa: 80
Trượt39
12-06-21Đà Nẵng: 65,
Quảng Ngãi: 10,
Đắc Nông: 74
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
256
11-06-21Gia Lai: 50,
Ninh Thuận: 69
Trúng Ninh Thuận191